Home Polityka Prywatności
Kategorie
Kategorie
UWAGA: Dział Galeria ma tylko znaczenie archiwalne, pokazane tam modele są wyprzedane i już nie możliwe do nabycia.

Informacja o przetwarzaniu danych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 Przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazujemy informacje spełniające obowiązek Informacyjny - RODO.

1. Administratorem Państwa danych jest RP Group Robert Reschka ul. Kwiatowa 22A 05-092 Isabelin Dziekanówek. Adres e-mail biuro@modelcenter.pl

2. Nasza firma przetwarza dane osobowe w celach:
- sprzedaży towarów przez stronę www.modelcenter.pl
- składania zamówień
- świadczenia usług drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji i płatności.
- reklamacje
- zawieranie umów
- wysyłanie informacji handlowych w wersji elektronicznej lub papierowej
- wykonywanie rozliczeń
- kontakt mailowy lub telefoniczny

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z RP Group Modelcenter.pl.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:
- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne RP Group Modelcenter.pl w celu obsługi oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością RP Group Modelcenter.pl,
- podmioty świadczące usługi dostawy produktów do Klientów takie jak firmy kurierskie, przewoźnicy, Poczta Polska .
- firma hostingowa
- podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne.
- biuro rachunkowe, podatkowe

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do RP Group Modelcenter.pl z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie.

8. RODO przepisy  : art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust 1 lit. f  RODO.